Blog

Nơi mình chia sẻ cùng các bạn kiến thức thiết kế! Chúc các bạn có thể tìm được những thông tin hữu ích từ Blog của mình ❤️

Áp dụng ChatGPT vào công việc của Digital marketers

ChatGPT đang tạo ra làn sóng thảo luận toàn cầu, thu hút rất nhiều người dùng bằng cách đưa ra những cầu trả lời nhanh chóng và có độ chính xác cao. Số lượng người dùng ChatGPT đã đạt hơn 1 triệu người dùng chỉ sau 1 tuần

Xem thêm »

Liên hệ với mình

Bài viết Canva

Bài viết wordpress

Bài viết email MKT